TOCAR LA TECLA CORRECTA PER AVANÇAR PLEGATS
Coneixi CODDIA i tot el que podem fer per vostè
No et facis un embolic i surt del rotllo
Troba el camí per posar les coses al seu lloc
Persones que escolten a persones
Treball conjunt familia i escola

Benvinguts

L’equip CODDIA treballa amb famílies de nens, adolescents o adults joves amb problemes d’adaptació a l’àmbit familiar, escolar i/o social. L’objectiu és afavorir un desenvolupament harmònic per a una adaptació òptima al seu entorn.

Model CODDIA

Un ésser humà només pot créixer en contacte amb un altre ésser humà. Els afectes i els seus efectes són els eixos d’un model que permet una intervenció centrada en l’individu com a ésser social.

Atenció a la complexitat

Les persones som complexes i els problemes que patim també ho són. Només a través de la màxima comprensió de la persona arribarem a entendre què necessita per avançar.

Diagnòstic

La detecció del trastorn només és un punt de partida no una etiqueta immutable. A Coddia trobaràs resposta per a un ampli ventall de problemes de l’espectre psicològic dels infants.

Enclau terapèutic

Enclau terapèutic

Considerem imprescindible treballar des d’un enclau terapèutic coordinat per ser coherents en la intervenció. Cal que els referents més significatius de l’infant/adolescent (família, entorn acadèmic i especialistes externs) estiguin ben comunicats i que cadascú, des del seu rol, faciliti el correcte desenvolupament del nen.

Quan anar a l’especialista?

Sovint les famílies es pregunten quan els fa falta acudir a un especialista i aquesta incertesa genera tensions que dificulten la presa de decisions. Consulta’ns sense compromís.

CODDIA

Centre d’Orientació i Diagnòstic
del Desenvolupament Infantil i Adolescent

CODDIA és un grup de professionals especialitzats en l’avaluació psicològica i tractament del nen i l’adolescent.

Ens adrecem al tractament de problemes de conducta, emocionals, trastorns del desenvolupament, trastorns de personalitat, treball sistèmic amb les famílies i orientació psicoeducativa amb pares i mestres.