La confiança

la base de l’ampli ventall de serveis

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis, tota la nostra experiència  i el compromís de treballar, escoltar i ajudar per a millorar plegats.

Mira tot el que podem fer per ajudar-te

Formació i conferències a institucions educatives

Jornades formatives multidisciplinars

Realitzem formacions, tallers i conferències a escoles (mestres, departaments d’orientació…) sobre dificultats d’aprenentatge, TDAH, problemes relacionals, problemes de conducta, trastorns emocionals… a demanda del centre educatiu.